Velkommen til psykolog Bjarne Thannel

Konsultationer og supervision kan foregå online

”Hver eneste gang du får valget mellem at skuffe en anden og skuffe dig selv, er det din pligt at skuffe den anden. Din opgave gennem hele dit liv er at skuffe så mange mennesker, som det kræver at undgå at skuffe dig selv.”
Glennon Doyle

"Ved neurosen består der 2 tendenser, som står i absolut modsætning til hinanden, og af hvilke den ene er ubevidst."
C.G. Jung

"Healing cannot occur if we do not accept our worthiness - that we are worth healing, even if doing so might shake up our view of the world and how we interact with others."
Mario Matinez

"Når man vil grave en brønd, graver man ikke lidt her og der. Man finder et sted, man tror på, og så fortsætter man med at grave ned i dybden, indtil man når vandet." 
Sufi ordsprog

“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in orden to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
C.G. Jung

"Mod betyder at leve indefra og ud. Mod betyder, at du i alle usikre øjeblikke vender dig indad og mærker din Indsigt og siger den højt."
Glennon Doyle

“The fears we don’t face become our limits.”
Joan Halifax

”When we protect ourselves so we don’t feel pain, that protection becomes like armor, like armor that imprisons the softness of the heart.”
Pema Chödrön

“Our most basic difficulty is that sometimes we lack good communication inside ourselves. We don't understand ourselves. In our body there are conflicts and tensions, and we can't resolve them. Instead of stopping and looking deeply, we are running as far away as possible from the loliness, grief, sadness, anger, and emptiness that we feel we can't bear.”
Thich Nhat Hanh

"Spørgsmålet er, hvor meget angst vi vil udholde, når det drejer sig om vores egen udvikling?"
Jon Frederickson

"When discomfort is a signal of progress, you don't want to run away from it. You want to keep stumbling towards it to continue growing."
Adam Grant

"Uden modsætninger er der intet fremskridt." 
William Blake

"Vi kan ikke forandre noget, før vi accepterer det. Fordømmelse frigør ikke, det undertrykker."
C.G. Jung

"Jo mere man afslører om sig selv, des bedre kan verden lide én."
Leonora Christina Skov

”Når du har noget i dig, der gør ondt, og begraver det for eftertrykkeligt, kan du faktisk ikke mærke det. Så tror du et øjeblik, at du har sejret. Men det har du ikke. For det er der stadig. Og du bliver konfronteret med det på et tidspunkt.”
Søren Sveistrup

"We're so accustomed to disguising ourselves to others that in the end we become disguised to ourselves."
Francois de La Rochefoucauld

"Our deepest fears are like dragons guarding our deepest treasures."
Rainer Maria Rilke

 
bubble