Egenterapi og terapitræning med direkte supervision på egen stil

DP’s Timekrav er 80 timer for Psykoterapi (40 timer for de andre specialistuddannelser). Timerne kan fleksibelt sammensættes af individuelle timer og timer i gruppe. 

Formål

Psykologforeningens retningslinjer beskriver overordnet formålet således: ”Det personlige udviklingsarbejde har fokus på psykologen, og skal sikre, at psykologen får lejlighed til at arbejde med de personlige muligheder og begrænsninger som psykolog. Herunder et krav om at kikke indad i forhold til det, man selv bringer med sig i det arbejde, man udfører som psykolog.” 

Indhold

Indtil videre startes kun grupper med deltagere, som er mere eller mindre trænede i ISTDP, og som udover egenterapi ønsker direkte supervision på egen terapeutisk stil. Hør nærmere om hvordan gruppen tænkes at arbejde med private problemstillinger og / eller terapirelaterede modoverføringsreaktioner.

Pris

Prisen inkl. kaffe, te, morgenbrød og snacks, men ikke frokost, er 2000,- pr. dag kl. 9 - 17 ved 6 deltagere. Timetallet pr. dag nedjusteres ved 5 eller færre deltagere. Max 8 deltagere.

Dato

Nye grupper kan starte op efter sommerferien 2024.

Kontaktoplysninger

Bjarne Thannel, Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C
mail@thannel.dk, tlf. 51 90 21 10

Baggrund

Cand.psych. og specialist og supervisor i psykoterapi og specialist i børnepsykologi. Fuldtidsprivatpraktiserende siden 2006. Trænet i bl.a. gestaltterapi, meditation, sandplay, Somatic Experiencing og ISTDP, som jeg har undervist i siden 2011.

bubble