Grundkursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

(der er ledige pladser)

Underviser
Bjarne Thannel er efter at have gennemgået Jon Frederickson's 3-årige Training of Trainers program certificeret terapeut og lærer af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com). Modtager fortløbende supervision individuelt og i gruppe af både Jon Frederickson og Allan Abbass.

Baggrund

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er den danske betegnelse, er en evidensbaseret psykodynamisk behandlingsmetode (se fx reachingthroughresistance.com/publications/) udviklet af Habib Davenloo, MD: "Unlocking the Unconcious". Metoden er også beskrevet af bl.a. Patricia Coughlin i "Intensiv Dynamisk Korttidsterapi" og af Jon Frederickson i "Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques" samt af Allan Abbass i "Reaching through Resistence - Advanced Psychotherapy Techniques" og "Hidden from View - a clinician's guide to psychophysiological disorders" som han har skrevet sammen med Howard Schubiner.

Indhold og praktisk info

Kurset vil dels indeholde en gennemgang af ISTDP’s grundlæggende begreber bl.a. konflikt-og persontrekanten, psykodiagnostik, øjeblik til øjeblik diagnosticering, ego adaptiv kapacitet og den centrale dynamiske sekvens. Der er også plads til supervision på egne sager i mindre omfang.

Erfaringen er, at for at kunne udvikle sine terapeutiske færdigheder i retning af mest mulig præcision, så kræver det foruden en forståelse af psykodynamik også en stor del basal terapeutisk grundtræning, ligesom den træning der kræves for at blive en dygtig musiker eller danser.

Derfor indeholder grundkurset 15 strukturerede øvelser. Dette med henblik på træning i at intervenere så hurtigt og præcist som muligt for at hjælpe klienten maksimalt. Øvelsesdelen foregår på den måde, at jeg rollespiller en klient, der udviser forskellige typer af forsvarsmekanismer og angstreaktioner, og hvor deltagerne efter nærmere instruktioner skiftevis indøver, hvordan man kan intervenere effektivt. Analyse af video fra terapisessioner vil også blive brugt med samme formål.

På kurset vil vi træne i at skabe et effektivt fokus for terapien, at lære at identificere forsvar og angstmanifestationer, at nedregulere højangst og på at bevidstgøre klienten om sine forsvar.

Programmet for de 5 dage er:

Dag 1 + 2: Overblik over ISTDP. Etablering af et intrapsykisk fokus og imødegåelse af forsvar mod dette.
Dag 3: Angstvurdering og -regulering.
Dag 4: Bearbejdning af forsvarsmekanismer.
Dag 5: Psykodiagnose, over-jeg og de typiske klientkategorier og deres behandling.
Hver dag vil jeg gennemgå teori. Jeg vil vise video-klip fra terapi-sessioner til illustration, og vi vil træne specifikke færdigheder via små træningsdialoger samt analysere video-klip.
Dagene afsluttes med en gruppe-refleksion over følelser og tanker fra læringsprocessen.

Efter introduktions-kurset:

Du kan umiddelbart bruge dine færdigheder fra kurset som en inspiration og vitalisering af dit terapeutiske arbejde. Du kan også bruge kurset som et precore (nødvendig basis for) at deltage i en efterfølgende 3-årig træningsgruppe mhp. at blive egentlig ISTDP-terapeut.

Idéen med at holde kurset en dag ad gangen med en uges mellemrum er, at lette deltagernes integration af færdighederne ind i det daglige kliniske arbejde.

Deltagerantal:
 
Max. 12 deltagere 

Deltagerforudsætninger:
Psykologer, psykiatere eller andre med sundhedsuddannelse på mindst bachelorniveau. Max 25% ikke-akademikere, ellers godkendes kurset ikke af psykologforeningen. Det forudsættes at deltagerne har klienter i behandling.

DP godkendelser:
Kurset (DP nr. 400939) er forhåndsgodkendt til specialistuddannelse i:
15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Øvrige (30 timer)
16.3.99. Gerontopsykologi Øvrige (30 timer)
13.4.4.2.3. Behandling (18 timer)
13.3.99 Psykopatologi tværgående modul (12 timer)
14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer (12 timer)
14.3.99 Psykotraumatologi tværgående modul (18 timer)
12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme Psykodynamisk/psykoanalytisk (30 timer)
11.4.4.2.2. Teori og intervention i det kliniske arbejde Uddannelse retning Voksne (30 timer)
Derudover: Tidligere godkendt til specialpsykologuddannelsen i psykiatri. "Psykologisk Behandling, modul 2"
Godkendt til den Systematiske Efteruddannelse

Tid og sted:
5 torsdage i 2024 fordelt på d.4/4, 11/4, 18/4, 25/4 og d.2/5, kl. 9 – 16 (ialt 30 timer). 

Afholdes i Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C

Pris: 
1800 kr. pr. dag, i alt 9000 kr. excl. frokost

Plads sikres ved indbetaling af kursusafgift på 5343-0000248073 eller ean.nr (husk kontaktperson og arbejdsstedets adresse)

Send tilmelding til mail@thannel.dk

bubble