Supervision kan foregå fysisk eller online.
 

Supervision af ISTDP tager oftest udgangspunkt i video-optagelser af terapisessionerne, da jeg ønsker at vurdere den konkrete klient og give feedback på og forslag til interventioner ud fra det faktiske samspil mellem terapeut og klient. Dog kan rollespil af terapeut-klient relationen også udgøre en værdifuld læringsaktivitet. Supervisionen har til formål opøve den kliniske tænkning på baggrund af  rationalet og teorierne bag ISTDP, samt effektivisere behandlingen af den konkrete klient. Supervisionen kan foregå over Zoom via delt skærm, hvor jeg kan se og høre den optagelse, som du viser på din computer.

2 eller flere kan godt gå sammen og overvære hinandens supervisioner.

For pris se Honorarer under Praktisk Info.

bubble