Lidt om min baggrund

Jeg har arbejdet målrettet med ISTDP siden 2008. Jeg er certificeret terapeut og underviser af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com). Begge dele efter at have færdiggjort Jon Frederickson's 3-årige Training of Trainers program i 2015. Jeg har modtaget supervision af Jon Frederickson siden 2009 og Allan Abbass siden 2011. Jeg begyndte selv at undervise i ISTDP i 2011, og har udover talrige præsentationer og workshops indtil videre afholdt 35 5-dages precore kurser, 10 3-årige core-gruppe-forløb og har pt. 3 igangværende core-grupper i  undervisningsforløb.
 

Om undervisning i psykoterapi

Har du hovedet fuld af gode teorier, og måske alligevel savner viden om hvordan du omsætter din teoretiske model samt din forståelse af klienten til konkrete interventioner, så kan træning i ISTDP være noget for dig.

Det forudsætter dog, at du er villig til at investere tid og penge i din faglige udvikling. Uddannelse og supervision er ikke gratis. Og den tid du derudover skal bruge på at se egne videoer, læse og øve skal ligeledes tages enten fra din arbejdstid eller fra din fritid. Overvej om det er realistisk, inden du går i gang.

Teori er godt, for det hjælper os til at forstå, hvad vi har med at gøre. Empati for klienten er godt, for det hjælper os med at indleve os i klientens eget perspektiv. Men ingen af delene åbner til klientens ubevidste, hvor løsningen på klientens problemer findes.

Psykodynamisk behandling består i at omsætte klinisk tænkning til specifikke spørgsmål. Hvert eneste spørgsmål skal i bedste fald præcist fra øjeblik til øjeblik adressere enhver verbal eller non-verbal respons fra klienten.  

Reagerer klienten med en ubevidst forsvarsmekanisme, skal vi vurderer, hvordan vi mest hensigtsmæssigt bevidstgør klienten om denne.

Reagerer klienten med ubevidst nervøsitet, skal vi først vurdere om den er optimal eller for høj. Er nervøsiteten for høj, skal vi vide, hvordan vi effektivt nedregulere den.

Reagerer klienten med ikke blot at tale om følelser, men også at mærke dem - hvad gør vi så?

Effektforskningen har godtgjort at alle psykoterapimetoder virker lige godt. Ud fra den betragtning gælder det derfor blot om, at vælge den metode, der passer en bedst – både som terapeut og som klient. Når det er sagt, så har ISTDP en række fokuspunkter, som er unique for denne metode:

  • Vi har en detaljeret målestok for løbende vurdering af klientens angstniveau gennem sessionen
  • Vi har præcise angstreguleringsteknikker
  • Vi vurderer og træner klientens kapacitet til at rumme sine grundfølelser
  • Vi har et eksplicit fokus på og spejling af de måder følelser håndteres på. Dvs. i hvilken udstrækning følelser mærkes eller undgås via forsvarsmekanismer
  • Vi benytter en bestemt sekvens af emneområder, som på en struktureret måde kan føre klienten til de bagvedliggende årsager til de symptomer og problemer vedkommende lider under

Hvad gør os til bedre terapeuter? Erfaring? Ikke iflg. en undersøgelse, som Scott Miller refererer. Her har man undersøgt effektiviten på klienterne af psykoterapeuters behandling over i gennemsnit 5 år, hvor terapeuterne primært akkumulerede erfaring. Effektiviten i deres behandlingsresultater blev ad åre gennemsnitligt dårligere. Ikke særligt opmuntrende.

Forbedring af terapeuters behandlingseffekt

I forhold til forbedring af terapeuters behandlingseffekt peger Scott Miller på 4 faktorer.

  • For det første gælder det om at identificere den enkelte terapeuts kliniske færdigheder, som ligger i den nærmeste udviklingszone udenfor terapeutens sædvanlige praksis.
  • For det andet skal terapeuten sammen med en coach eller supervisor udvikle og gennemføre en trinvis plan mod nogle konkrete præstationsmål.
  • For det tredje bør opmærksomheden rettes mod alle fejl og misforståelser umiddelbart via en korrektiv feedback (fx video-baseret supervision).
  • Og for det fjerde vil kontinuerlig gentagen repetition over tid sikre en stabil forbedring. Denne praksis kaldes deliberate practise, og den har altid været brugt som noget naturligt indenfor sportstræning og musikudøvelse, men efterhånden også indenfor målrettet terapitræning.

Psykoterapi består af et meget bredt repertoire af konkrete færdigheder, som kan indlæres via fokuseret træning og masser af repetition. Derudover er studier af litteratur samt videobaseret supervision af eget arbejde essentielt for fortsat udvikling af ens kliniske tænkning.

Disse kurser er designet til at udvikle din kliniske tænkning, så du kan omsætte teori til praksis og at opbygge dine assessment- og interventionsfærdigheder.

Der vil være litteraturlæsning, gennemgang af powerpoints, færdighedsøvelser og video-analyse.

Der oprettes løbende nye små hold, hvor fokus er på hands on - hvordan formulerer vi effektive interventioner, hvornår i processen og ikke mindst hvorfor.
 
Kurserne henvender sig til uddannede psykologer og psykiatere, samt psykoterapeuter og sundhedspersonale på mindst bachelorniveau, der har psykoterapeutiske klientforløb.
 
Ved henvendelse fra en samlet gruppe på mindst 5, kan vi altid lave et ekstra undervisningsforløb.
 

Om ISTDP

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er den danske betegnelse, er en evidensbaseret psykodynamisk behandlingsmetode (se fx www.istdp.ca) udviklet af Habib Davenloo, MD og beskrevet i bl.a. "Unlocking the Unconcious". Metoden er yderligere beskrevet af bl.a. Patricia Coughlin i "Intensiv Dynamisk Korttidsterapi", Jon Frederickson: "Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques" og Allan Abbass: "Reaching through Resistence - Advanced Psychotherapy Techniques".

Derudover har jeg et tæt samarbejde med psykolog Jeanne Isaksen, se: ISTDP-Instituttet

Fra maj 2016 er korttids psykodynamisk psykoterapi omtalt i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression som den ene af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

Sundhedsstyrelsen

bubble