Intensiv Dynamisk Coaching

 

Intensiv Dynamisk Coaching henvender sig til ledere, konsulenter, fagpersoner og andre, der i karriereforløbet har opdaget, at ambitionerne og evnerne rækker til mere, at du har
et potentiale, der ikke er helt udfoldet, og at indre tankemæssige eller følelsesmæssige faktorer står i vejen.

Hvad er Intensiv Dynamisk Coaching er, og hvad er det ikke?


Min forståelse ligger på linje med det Laura Mott og Patricia Coughlin beskriver i deres artikel: Intensiv Dynamisk Coaching i ”Følelser i Ledelse” redigeret af C. Elmholdt & L. Tanggaard 2011.

Vi tager udgangspunkt i de mål, du har i forhold til din arbejdssituation og/eller karriere. Derefter skal vi beskrive, hvilke problemer indeni dig der hæmmer dig i at arbejde hen
mod dine mål. Måske problemer med at håndtere dine egne reaktioner og følelser på en hensigstmæssig måde. Således at du kan forholde dig konstruktivt til de udfordringer, du står overfor. Konstruktivt for dig selv, og forhåbentligt også for din arbejdsplads.

Vi har i den proces fokus på de indre barrierer, der modarbejder dit arbejde mod de erhvervsmæssige mål, som du véd, at du realistisk set kunne nærme dig. Disse indre barrierer, fx i form af usikkerhed, nervøsitet, lavt selvværd, selvtvivl, manglende tro på egne evner, nølen, hidsighed og behagesyge, vil vi arbejde på at nedbryde. Vi vil identificere og bevidstgøre de mekanismer, vaner og funktionsmåder, som du ubevidst bruger på en selvhæmmende og selvskadende måde.

Vi har derimod ikke som i megen anden coaching fokus på de ydre forhold. Vi analyserer ikke organisationen eller din rolle i den. Vi analyserer ikke dine samarbejdsrelationer. Og du får ingen konkrete råd eller handlingsanvisninger.

Formålet med Intensiv Dynamisk Coaching

Formålet er, at give dig større selvindsigt og frihed til at handle ud fra dine egne værdier, motiver og følelser, så du kan udfolde de evner og impulser, som du allerede indeholder.

bubble