Intensiv Dynamisk Psykoterapi

Den metode, jeg primært benytter, hedder ISTDP (Intensiv Short Term Dynamic Psychotherapy). Det er en evidensbaseret metode (se fx http://reachingthroughresistance.com/publications), som jeg er certificeret i af International Experiential Dynamic Therapy Association (www.iedta.net) og ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com), og som jeg underviser i.

Det skal nævnes, at denne behandlingsmetode af mange opleves som ret udfordrende at indgå i, af mindst 2 grunde. For det første vil vi fokuserer på de ubevidste årsager til dine vanskeligheder. Du kan selv løse det, du er bevidst om, men de motiver, følelser og handlingsmønstre, som du endnu ikke har integreret i din bevidsthed, er det, som spænder ben for dig. For det andet vil terapeutens holdning typisk opleves som direkte og vedholdende, hvilket naturligt aktiverer blandede følelser. Af samme grund gør jeg en dyd ud af at være lydhør overfor din oplevelse og dine reaktioner undervejs - også i forhold til det, jeg gør.

ISTDP er en transdiagnostisk metode, som har evidens i forhold til alle psykologiske problemstillinger h.u. psykofysiologiske forstyrrelse, også kaldet funktionelle lidelser.

Straks fra første konsultation vil vi undersøge dine følelser, og hvordan du ubevidst håndterer dem eller undgår dem. Derefter identificeres og bearbejdes de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som er årsagen til dine vanskeligheder.

ISTDP's fokuspunkter

Når det er sagt, så har ISTDP en række fokuspunkter, som er unique for denne metode:

Vi har en detaljeret målestok for løbende vurdering af klientens angstniveau gennem sessionen.
Vi har præcise angstreguleringsteknikker.
Vi vurderer og træner klientens kapacitet til at rumme sine grundfølelser.
Vi har et eksplicit fokus på, og spejling af de måder følelser håndteres på. Dvs. i hvilken udstrækning følelser mærkes eller undgås via diverse undgåelsesstrategier.
Vi benytter en bestemt sekvens af emneområder, som på en struktureret måde kan føre klienten til de bagvedliggende årsager til de symptomer og problemer, vedkommende lider under.

Eftersom den første session både bruges til at vurdere om ISTDP er en relevant metode for dig, og har til formål at få overblik over dine vanskeligheder, er det undertiden hensigtsmæssigt at afsætte fx 2 timer til den første session. Herefter en time hver anden uge, hvis kalenderen tillader det. Prisen afhænger af hvor meget tid, vi faktisk bruger (se honorarer).

Jeg optager sessionerne på video, dog kun med din skriftlige accept. Formålet med dette er at forbedre effekten af behandlingen. Til dette formål modtager jeg supervision af  Allan Abbass, MD fra Canada.

I maj 2016 fik korttids-psykodynamisk-psykoterapi det blå stempel, da det i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression blev tilføjet som en af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

Læs om forskning i effekten af ISTDP her

bubble