Intensiv Dynamisk Psykoterapi

Den metode, jeg primært benytter, hedder ISTDP (Intensiv Short Term Dynamic Psychotherapy). Det er en evidensbaseret metode, som jeg er certificeret i af International Experiential Dynamic Therapy Association (www.iedta.net) og ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com), og som jeg underviser i. Det skal nævnes, at denne behandlingsmetode af mange opleves som ret udfordrende at indgå i, da terapeutens holdning typisk opleves som ikke-neutral, direkte, styrende og vedholdende.

Straks fra første konsultation vil vi undersøge dine følelser, og hvordan du ubevidst håndterer dem eller undgår dem. Derefter identificeres og bearbejdes de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som er årsagen til dine vanskeligheder.

Effektforskningen har godtgjort at alle psykoterapimetoder virker lige godt. Ud fra den betragtning gælder det derfor blot om at vælge den metode, der passer en bedst – både som terapeut og som klient.

ISTDP's fokuspunkter

Når det er sagt, så har ISTDP en række fokuspunkter, som er unique for denne metode:

Vi har en detaljeret målestok for løbende vurdering af klientens angstniveau gennem sessionen
Vi har præcise angstreguleringsteknikker
Vi vurderer og træner klientens kapacitet til at rumme sine grundfølelser
Vi har et eksplicit fokus på og spejling af de måder følelser håndteres på. Dvs. i hvilken udstrækning følelser mærkes eller undgås via de såkaldte forsvarsmekanismer
Vi benytter en bestemt sekvens af emneområder, som på en struktureret måde kan føre klienten til de bagvedliggende årsager til de symptomer og problemer vedkommende lider under
Eftersom den første session både bruges til at vurdere om ISTDP er en relevant metode for dig, og har til formål at få overblik over dine vanskeligheder, er det hensigtsmæssigt at afsætte 2 - 3 timer til den første gang. Herefter en time om ugen eller hver anden uge. Prisen afhænger af hvor meget tid, vi faktisk bruger (se honorarer).

Jeg optager ofte sessionerne på video, dog kun med din skriftlige accept. Formålet med dette er at forbedre effekten af behandlingen. Til dette formål modtager jeg fortløbende supervision af Jon Frederickson, MSW og Allan Abbass, MD.

Fra maj 2016 er Korttids psykodynamisk psykoterapi omtalt i Sundhedsstyrelsens Nationale Retningslinjer for behandling af depression som den ene af 3 anbefalede psykoterapeutiske behandlingsmetoder for moderat til svær depression.

Læs om forskning i effekten af ISTDP her

bubblemedia