3-årig uddannelse i ISTDP / Core-træning
(holdet er fyldt op i 2023 og 2024, men i 2025 er der 2 ledige pladser)
 
Datoerne kan ses under Kursusdatoer: https://thannel.dk/p/istdp-kurser/foredrag-om-istdp
 
Gennemført mindst 2 dages introduktion er en forudsætning for optagelse.
 
Underviser
Jeg er certificeret terapeut og træner af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com), efter at have gennemgået Jon Frederickson's 3-årige Training of Trainers program. Jeg har modtaget supervision af Jon Frederickson siden 2009 og Allan Abbass siden 2011. Jeg begyndte selv at undervise i ISTDP i 2011, og har udover talrige præsentationer og workshops indtil videre afholdt 35 5-dages precore kurser, 10 3-årige core-gruppe-forløb og har pt. 3 igangværende core-grupper i  undervisningsforløb.

Baggrund
Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er den danske betegnelse, er en evidensbaseret psykodynamisk behandlingsmetode (se fx www.istdp.ca) udviklet af Habib Davenloo, MD og beskrevet i bl.a. "Unlocking the Unconcious". Metoden er yderligere beskrevet af bl.a. Patricia Coughlin i "Intensiv Dynamisk Korttidsterapi", Jon Frederickson: "Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques" og Allan Abbass: "Reaching through Resistence - Advanced Psychotherapy Techniques".
 
Undervisningsplan og øvelser er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington og tilrettet af Bjarne Thannel. Hovedvægten er på supervision af deltagernes medbragte videomateriale, samt øvelser og teori på hvert modul med udgangspunkt i modulets tema. Læringen er struktureret på en systematisk måde, således at vi trin for trin går fra de grundlæggende principper til øget fordybelse i metodens nuancer. Kursusforløbet er under fortløbende supervision af Jon Frederickson. Deltagerne i træningen er berettigede til at blive optaget i ”ISTDP therapist directory” på www.istdpinstitute.com, som ”In core training”.


Uddannelsen er baseret på 3 hovedaktiviteter:
 
1) Supervision via video-optagelser af egne klient-sessioner. Ialt 5 gange pr. år pr. deltager.
2) Træning i de kliniske færdigheder, som er specifikke for klassisk ISTDP med henblik på gradvist at opbygge deltagernes kompetencer. Samme øvelsesformat som på precore.
3) Gennemgang og diskussion af relevant psykodynamisk teori.

Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser og gerne at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne. Det anbefales ligeledes at anskaffe sig Jon Frederickson's skill building audio courses fra www.istdpinstitute.com/resources og træne dem.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne
12.4.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen inkl. 48 timer som live-supervision. Resten af supervisionen godkendes på separat skema.
12.4.4.2. Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode.
Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
Og til specialistuddannelsen i psykopatologi
13.4.4.2.3. Behandling 30 timer.
Derudover godkendes timerne ift. principperne i det flexible valg i alle voksenuddannelserne, dvs. Sundhedspsykologi, Psykotraumatologi og Gerontopsykologi.
Men regler og godkendelser kan ændres af fagnævnene, så hold også selv øje og konsultér DP ved tvivl.
 
Du modtager et kursusbevis ved max 10% fravær jvf. DP's regler
 
Hvert uddannelsesår består af 12 dage fordelt på 4 x 2-dagsmoduler i Aarhus med Bjarne Thannel, 1 dags supervision med Vesla Birkbak + 3 dages CoreCamp bl.a. med Jon Frederickson i Odense for alle ISTDP-Instituttets igangværende core-gruppe-deltagere. På CoreCampen i Odense præsenterer Jon Frederickson, Jeanne Isaksen og Bjarne Thannel teori, video-klip, færdighedsøvelser. Emnet i 2024 er de såkaldte highly resistent klienter med repression.
Denne fordeling af dagene er ønsket om at fremme integrationen af metoden ved at mødes i kortere tid men oftere og med flere supervisioner pr. år end standardformatet. 
 
Det anbefales, at få egenterapi i metoden.
 
Samlet pris: 25.800,- pr. år.

Max. 6 - 7 deltagere.

Hør nærmere og tilmelding på 51 90 21 10 eller mail@thannel.dk
bubble