Praktisk information 

Hvor og hvordan?


Klinikken, som er en del af et større fællesskab (www.psykoterapiaarhus.dk), er beliggende i Ryesgade 29, 3.th. indgang til højre for Joe and the Juice ved Sct. Knuds Torv ca. 100 m fra Banegården. Se evt.: (psykoterapiaarhus.dk/sadan-finder-du-os). Jeg modtager ikke lægehenviste med sygesikringstilskud.

Mandage og fredage har jeg klinik på Sorgenfri 12 i Brædstrup. Her parkerer du lettest ved at køre ind foran huset og bakke, så du har bagenden mod affaldsbeholderne og fronten op mod vejen.

Kun henvendelse efter forudgående aftale.

Etiske principper


Som medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg tilsluttet mig de Etiske Principper for Nordiske Psykologer, og som autoriseret af Psykolognævnet i Socialministeriet er jeg underlagt psykologloven.

Dette indbefatter bl.a. tavshedspligt, journalpligt og muligheden for at klage over behandlingen til Psykolognævnet. Det er derfor, jeg har brug for dit cpr.nummer. Tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold at være klient her.

Journalen skal gemmes i 5 år og bliver derefter slettet. Journalen opbevares online hos godkendt udbyder. Eventuelle videooptagelser opbevares på krypterede harddiske.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver samtykke hertil.

Som i resten af sundhedsvæsenet har du ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til at kommentere journalen.

Hvis du som klient vil klage over journalføringen, så skal dette ske til Psykolognævnet (www.psykolognaevnet.dk, vedr. indholdet) eller til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk, vedr. opbevaringen)

Konsultation


En konsultation varer ca. 50 min., men vi kan aftale dobbelt-konsultationer, når det skønnes hensigtsmæssigt. En Intensiv Dynamisk Coaching varer 1½ time.
 

Ændring af aftaler og udeblivelse


Af hensyn til dem på venteliste og min planlægning skal ændring af aftaler og afbud helst ske så tidligt som muligt på mail, telefon eller sms, dog senest dagen før inden kl. 16.00.
Afbud p.g.a. akut sygdom eller snestorm o.lign. senest samme dag kl. 8.00.
Ved for sent afbud eller udeblivelse uanset årsag betales ½ honorar dvs. 600,-.

Optagelse på video
Som standard optager jeg samtalerne på video, dog naturligvis kun med din tilladelse, men det er den bedste måde, hvorpå jeg kan effektivisere og korrigere behandlingen, så du får mest ud af det.

Det giver mig for det første mulighed for at gennemgå samtalerne grundigt for mig selv og derved evaluerer virkningen af min indsats.

For det andet kan jeg bruge optagelsen i udviklingen af mine behandlingsmetoder, og evt. med din tilladelse se optagelsen sammen med min supervisor.

 

Pris for konsultationer 

Konsultation 
En konsultation afregnes med 1200,- for 50 minutter. Er du medlem af  ”Sygeforsikringen danmark” er du berettiget til et tilskud på 300,- pr. time.

Ved blokterapi uden fast sluttidspunkt afregnes med 1200,- pr. 50 minutter. Slutter vi på et skævt tidspunkt afregnes med 200,- pr. 10 minutter ud over den sidste 50 minutters periode.

Intensiv Dynamisk Coaching
2000,- + moms for 1½ time

Supervision i klinikken
Individuel: 1250,- pr. 60 minutter
Ved 2 personer: 750,- pr. person pr. 60 minutter
Ved 3-4 personer: 500,- pr. person pr. 60 minutter
Ved flere end 4 efter nærmere aftale

Supervision andetsteds eller for større grupper
Pris efter aftale

Betaling
Der betales via bankoverførsel til 5343-0000248073 efter hver konsultation. Jeg tager ikke imod kontanter. Hvis du får tilskud fra en sundhedsforsikring eller fx fra en forælder, skal du selv lægge ud.

Danica Sundhedsforsikring
Er du forsikret i Danica, skal du medbringe dokumentationen derfra, og lægge ud for honoraret, hvorefter "danmark" vil udbetale Danicas dækning til dig.

Andre sundhedsforsikringer
Du skal selv lægge ud for honoraret og selv søge refusion af selvskabet.

Vil du læse mere om behandling

bubble