En PostCore Integrations-gruppe består af 1/2-årlige træningsblokke med 1 dag pr. måned, hvor vi vil arbejde med både supervision og integration af ISTDP-praksis. Du kender metoden. Du har læst teorien, og set andre praktisere den, og du ønsker at forfine dine egne psykodiagnoser, kliniske tænkning og interventioner. 

Med udgangspunkt i egne cases hvor deltagerne har et supervisionsbehov, vil vi via rollespil (deliberate play), give en af de andre deltagere muligheden for at få direkte her-og-nu supervision på egen stil. Og derefter omvendt.

Deltagere: Integrationstræningen henvender sig til de, som har en vis fortrolighed med ISTDP. Det er ikke et krav, at man har gennemført en fuld 3-årig core træning. Vi starter op ved min. 3 (3 timer) og max. 6 deltagere (7 timer inkl. en times frokost)

Sted: Ryesgade 29, 3.th. 8000 Aarhus C

Datoer: 29/8, 26/9, 24/10, 21/11 og 12/12

Pris: 10.000,- for de 5 dage

 

bubble