Hvordan skabes følelser?

Dette fundamentale og komplicerede spørgsmål forsøger psykolog Lisa Feldman Barrett at svare på bl.a. i en af mange hørværdige (og gratis) podcasts fra Brain Science med Ginger Cambell.

Lisa Barrett argumenterer på baggrund af hjerneforskningen for, at vores følelser indlæres og konstrueres af vores hjerne ligesom talrige andre sansemæssige oplevelser, snarere end værende et resultatet af medfødte hjernekredsløb i vores såkaldte pattedyrshjerne også kaldet det limbiske system.

Darwin udfordres

Et tankevækkende perspektiv, som udfordrer både Darwin og Paul Ekman samt min egen vanetænkning. Dette minder om socialkonstruktivismen, som iflg. Thomas Wiben Jensen siger: "Følelser er for konstruktivister ikke noget, der findes på forhånd. De er ikke et biologisk faktum, som vi bagefter sætter ord på. De afhænger af det sprog og de begreber, vi bruger. Og eftersom vores sprog forandrer sig, så ændrer vores følelser og vores forståelse af dem sig også med forandringerne i sproget."

Svagheden i Barrets teori

Blot er det iflg. Lisa Barrett ikke alene sproget, der konstruerer vore følelser, men hjernens naturlige måde at fungere på. Svagheden i Lisa Barretts teori fra mit synspunkt er, at det hun beskriver som følelser, er en god blanding af grundfølelser, forsvarsmekanismer og udløsende hændelse. Og hun medtager, i det jeg har hørt, ikke følelsernes fysiske manifestationer, hvilket er helt afgørende. Det er jo langtfra alt, hvad folk kalder følelser, som rent faktisk er det. Læs evt. mere i ”How Emotions are made – the Secret Life of the Brain” eller hendes hjemmeside

 www.lisafeldmanbarrett.com.

bubble