Hvad virker i psykoterapi?

Vi er alle interesserede i, hvad der virker i psykoterapi, og hvad skal der til, for at vi bliver bedre behandlere, så vi kan hjælpe flere.
Iflg. forskningen er den største forskel i behandlingsresultater mellem terapeuter og ikke mellem terapimodeller (hvoraf der iflg. Peter Fonagy er 1246 forskellige). Der findes rigtig gode terapeuter indenfor alle behandlingsmodeller. Det er terapeuten, der får behandlingen til at virke. Og nogen er dygtigere end andre. Dvs. deres terapeutiske færdigheder er bedre.

Med eller uden struktur

Det væsentlige ved metoderne er, om de er strukturerede vs. uden struktur.Det, man véd ikke virker, er at sidde med en klient og kun er empatisk og forstående, og hvor man blot taler om, hvordan det går, eller det som falder klienten ind. Det virker ikke. Behandling uden struktur, uden fokus på problemet, og uden at klienten arbejder hårdt på at løse sit problem, virker ikke.

Det gør derimod en fokuseret behandling. Vi skal have en model, der strukturerer behandlingen. Og den model, vi bruger, skal give så meget mening for os (cogent rationale), at vi virkeligt tror på den (allegience), og som vi kan formidle, så der er en sammenhængende mening med de anvendte interventioner. Det gør, at klienterne i bedste fald accepterer terapeutens forklaringer og derved bliver interesserede i få mere. Og hvis det så også får dem til at arbejde hårdt på deres vanskeligheder især mellem sessionerne, er der basis for et godt resultat.

Nedslående forskning

Forskningen viser ret nedslående desværre, at psykoterapeuter i gennemsnit ikke bliver bedre alene ved gennem årene at blive mere erfarne. For at blive bedre skal der trænes vedvarende og regelmæssigt. Det gør professionelle sportsfolk og musikere som en selvfølge gennem hele karrieren. Det kan man gøre bl.a. ved at få supervision på video-optagelser af udfordrende klientsessioner. Dette kan danne baggrund for i samarbejde med supervisor at lave træningsøvelser i de specifikke mikrofærdigheder, som ligger i terapeutens nærmeste udviklingszone. Øver terapeuten nye færdigheder, forbedrer det effekten af behandlingen.

Hør selv emnet uddybet på Psychotherapy debate with Peter Fonagy and Bruce Wampold at the Nordic Conference on Mental Health: https://www.youtube.com/watch?v=U5fhhAZnduU

bubble