Hidden from View – a Clinician’s Guide to Psychophysiologic Disorders

Ovennævnte bog, som netop er udkommet her i februar 2018, omhandler et felt med mange navne. I gamle dage hed det psykosomatiske lidelser, nu kaldes det funktionelle lidelser, Body Distress Syndrome eller som her psykofysiologiske forstyrrelser, der medfører medicinsk uforklarlige symptomer (MUS).

Midt i denne begrebsforvirring er aktuelle bog af Allan Abbass og Howard Schubiner et centralt nybrud både til behandlere og til de patienter, der lider.

En afklaring af begreber.

De 2 forfattere beskriver klart afgrænsningen mellem de fysiske / somatiske sygdomme fra de lidelser, der skyldes ubevidst følelseshåndtering, samt de nervesystemprocesser der gør, at symptomerne så let forveksles med de somatisk forårsagede.

De beskriver en behandlingsmodel fra den mindst indgribende undervisning bl.a. af symptomtilblivelsen over kognitiv terapi til den dybdegående psykodynamiske psykoterapi (ISTDP), og hvornår hvilken behandlingsstrategi er relevant. Det hænger godt sammen med filosofien om det mindste indgrebs princip.

Eftersom symptomdannelsen sker ubevidst, og fordi symptomerne er fysisk reelle, så tolker patienten det naturligt i retning af en fysisk sygdom. Afklaringen af, hvordan der kan skabes en fælles forståelse og en enighed om tilstanden er fysisk eller psykisk, beskrives grundigt. Afsnittet om fysiologi og følelsernes psykologi er ligeledes meget interessant. Her beskrives bl.a., hvordan de forskellige niveauer af angst manifesterer sig rent kropsligt. I de efterfølgende kapitler beskrives, hvordan man kan forstå og arbejde med de forskellige angsttilstande.

Bogen, der stærkt anbefales, kan bestilles på www.unlearnyourpain.com

bubble