Effekten af ISTDP

Der er netop publiceret 2 nye undersøgelser af effekten af ISTDP.

Prøveterapien

Den første beskriver effekten af den første session også kaldet prøveterapien, og om hvilken forskel det gør for resultatet om klienten (500 deltog i undersøgelsen) får åbnet op til de ubevidste årsager til problemet (unlocking the unconscious) målt på Brief Symptom Inventory (BSI) og Inventory of Interpersonal Problems (IIP). At den første session alene har en symptomreducerende effekt er tidligere blevet påvist. Denne undersøgelse viste ydermere at i de tilfælde, hvor det lykkedes at lave en såkaldt oplåsning af det ubevidste, og hvor klienten i sessionen følte de undertrykte følelser fra barndommens traumer, betød det en endnu bedre funktion på begge skalaer. Heldigt nok, eftersom dette er et centralt element i metoden.

ISTDP mod generaliseret angst

Den anden undersøgelse handler om ISTDP mod generaliseret angst. 38 terapeuter behandlede 215 klienter i gennemsnit 8,3 sessioner. Der sås på, hvilken betydning graden af en konkret her og nu aktivering af ubearbejdede komplekse følelser i sessionerne havde for resultatet. Det viste sig, at jo højere følelsesmobilisering, jo større blev symptomreduktionen, og jo lavere sundhedsudgifter kunne der påvises i de følgende 4 år.

bubble