2 relevante bøger

Sveker Belin: ”Relation før metode” som på en letlæst og lidt ustruktureret måde beskriver den psykodynamik, som vi med vores fokus genkender hos de svært skrøbelige patienter. Bogens titel er sigende, og minder os om, at vi som har så meget fokus på specifikke interventioner, ikke må glemme, at de non-specifikke faktorer såsom medfølelse, empati og varme også virker positivt – måske endda mere. Sarah Daniel: Relation og fortælling – Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst. Igen siger titlen, hvorfor bogen er vigtig for os, som arbejder bevidst med overføringsrelationen. Citat fra omslaget: ”Den faktiske henvendelse om hjælp er dog påvirket af personens tidligere erfaringer med omsorgspersoners støtte og pålidelighed.” Og fra s. 9: ”Tilknytningsmønstre hos voksne består i sådanne forventningsstrukturer og handlingsstrategier i forhold til andre mennesker, som ikke nødvendigvis er bevidste, men som er et resultat af akkumulerede erfaringer med tilknytningsrelationer. I psykoterapi kan tilknytningsmønstre være en del af det, man arbejder på at ændre…” Ja, det tør siges.

bubble