3-årigt træningsprogram i ISTDP / Core-træning
(der er 2 pladser tilbage)
 
1. modul d.23.+24. august 2023
2. modul d.4.+5. oktober 2023
CoreCamp d.30. oktober - d.1. november 2023 i Odense med Jon Frederickson
 
Gennemført introkursus på mindst 2 dage er en forudsætning for optagelse.
 
Underviser
Bjarne Thannel er certificeret underviser og terapeut af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research (www.istdpinstitute.com), efter at have gennemgået Jon Frederickson's 3-årige
Training of Trainers program. Modtager fortløbende supervision af Allan Abbass.
Har desuden præsenteret ISTDP ved både nationale og internationale seminarer.

Baggrund
Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er den danske betegnelse, er en evidensbaseret psykodynamisk behandlingsmetode (se fx www.istdp.ca) udviklet af Habib Davenloo, MD og beskrevet i bl.a. "Unlocking the Unconcious". Metoden er yderligere beskrevet af bl.a. Patricia Coughlin i "Intensiv Dynamisk Korttidsterapi", Jon Frederickson: "Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques" og Allan Abbass: "Reaching through Resistence - Advanced Psychotherapy Techniques".
 
Undervisningsplan og øvelser er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington og tilrettet af Bjarne Thannel. Hovedvægten er på supervision af deltagernes medbragte videomateriale, samt øvelser og teori på hvert modul med udgangspunkt i modulets tema. Læringen er struktureret på en systematisk måde, således at vi trin for trin går fra de grundlæggende principper til øget fordybelse i metodens nuancer. Kursusforløbet er under fortløbende supervision af Jon Frederickson. Deltagerne i træningen er berettigede til at blive optaget i ”ISTDP therapist directory” på www.istdpinstitute.com, som ”In core training”.


Træningen er baseret på 3 hovedaktiviteter:
 
1) Supervision via video-optagelser af egne klient-sessioner. Evt. rollespil hvis video ikke er muligt. Ialt 5 gange pr. år pr. deltager, med mulighed for tilkøb af mere.
2) Træning i klinisk tænkning og praktiske færdigheder, som er specifikke for klassisk ISTDP med henblik på gradvist at opbygge deltagernes kompetencer. Samme øvelsesformat som på precore.
3) Gennemgang og diskussion af relevant psykodynamisk teori.

Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser og gerne at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne. Det anbefales ligeledes at anskaffe sig Jon Frederickson's skill building audio courses fra www.istdpinstitute.com/resources og træne dem.

Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening til specialistuddannelsen i psykoterapi med voksne
12.4.2. Supervision: 60 timer i forbindelse med uddannelsen (48 timer som live-supervision). Resten af supervisionen godkendes på separat skema.
12.4.4.2. Specialiseringsmodulets teoretiske del: 90 timers undervisning i teori og metode.
Derudover 18 timers teori, som den enkelte kan placere individuelt.
Og til specialistuddannelsen i psykopatologi
13.4.4.2.3. Behandling 30 timer.
Derudover godkendes timerne ift. principperne i det flexible valg i alle voksenuddannelserne, dvs. Sundhedspsykologi, Psykotraumatologi og Gerontopsykologi.
Menregler og godkendelser kan ændres af fagnævnene, så hold også selv øje og konsultér DP ved tvivl.
 
Du modtager et kursusbevis ved max 10% fravær jvf. DP's regler
 
Hvert uddannelsesår består af 4 x 2 dage i Aarhus med Bjarne Thannel, 1 dags supervision med en anden supervisor + 3 dages CoreCamp med Jon Frederickson i Odense for alle Istdp-instituttets igangværende core-gruppe deltagere i Danmark. I alt 12 dage. Begrundelsen for denne model er at fremme integrationen af metoden ved at mødes kortere tid men oftere og med flere supervisioner. På CoreCampen i Odense præsenterer Jon Frederickson teori, video-klip, færdighedsøvelser og 3 demonstrations-supervisioner af 3. årsdeltagere, og emnet i 2023 er de såkaldte highly resistent klienter.
 
Det anbefales, at få egenterapi i metoden.
 
Samlet pris: 25.800,- pr. år.

Min 5 max 7 deltagere.
 
Det er en forudsætning for optagelse, at man har gennemført en eller anden form for introduktion til ISTDP fx precore, at man har klienter i individuel terapi og kan medbringe video-optagelser til hvert modul undtagen CoreCamp.

Yderligere information og ansøgning om optagelse på 51 90 21 10 eller mail@thannel.dk
bubble