Børns Problemadfærd

Det er den umiddelbare og gensidigt oplevede kontakt, der får barnet til at udvikle sig, og som danner grundlag for glæde, lyst og livsduelighed. Men hvad gør man med et barn, der fylder én med negative følelser?

Psykolog Nyt - 10 - 2003

Download pdf

bubble