Uddannelse i ISTDP / Core-træning

Den samlede uddannelse består af 6 selvstændige blokke med 1 mødedag om måneden i 4 – 7 timer afhængigt af antal deltagere. 4 timer ved 3 deltagere, 5 ved 4, 6 ved 5 og 7 ved 6 (+ frokost). Der skal være mindst 3 deltagere og max 6, som forpligter sig til en 6-måneders blok. Når den er afsluttet, man kan vælge, om man vil tilmelde sig en ny 6-måneders blok eller ikke. Nye deltagere kan komme med, når en ny blok starter.  Gennemfører man 1 til 5 blokke får man et fremmødebevis, og gennemfører man 6 blokke med tilhørende teori-læsning og hjemmetræning mellem kursusdagene er man berettiget til et diplom.

Kursusdagene vil bestå af 40 minutters supervision pr. deltager af forberedte (der kommer specifikke forberedelsesopgaver) video-klip + 10 minutters gruppedrøftelse. Derudover laves på gruppen én central øvelse, og vi ser lidt af mit video-materiale. Dvs. dagene bliver meget strukturerede.

I tillæg forpligter deltagerne sig på at mødes (alle eller i mindre undergrupper) mindst en gang mellem hver kursusdag mhp. at træne en specifik øvelse udleveret af mig og diskutere noget udvalgt teori.

Idéen er at holde et godt momentum i læringsprocessen, hvorfor man bør overveje, om man vil afsætte den fornødne tid og energi. Det både af hensyn til en selv, men også de andre i gruppen.

Underviser
Bjarne Thannel er certificeret terapeut og lærer af IEDTA (www.iedta.net) og certificeret 
terapeut, supervisor og træner af The ISTDP Institute for Training and Research 
(www.istdpinstitute.com), efter at have gennemgået Jon Frederickson's 3-årige 
Training of Trainers program. Modtager fortløbende supervision af Allan Abbass.
Bjarne Thannel har færdiggjort 10 core-grupper og har for nuværende 3 grupper i gang med et 3-årige træningsprogram. Har desuden præsenteret ISTDP ved både nationale og internationale seminarer.

Baggrund
Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er den danske betegnelse, er en evidensbaseret psykodynamisk behandlingsmetode (se fx www.istdp.ca) udviklet af Habib Davenloo, MD og beskrevet i bl.a. "Unlocking the Unconcious". Metoden er yderligere beskrevet af bl.a. Patricia Coughlin i "Intensiv Dynamisk Korttidsterapi", Jon Frederickson: "Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques" og Allan Abbass: "Reaching through Resistence - Advanced Psychotherapy Techniques".
 
Du skal være parat til at prioritere tid til læsning, analyse af egne video-optagelser og at mødes med andre gruppedeltagere mellem modulerne.
 
Deltagere: 3 - 6
 
Pris: 12.000,- pr. blok

Datoer: Efteråret 2024
 
Det er en forudsætning for optagelse, at man har gennemført mindst et 2-dages introduktionskursus i ISTDP, at man har klienter i individuel terapi og kan medbringe video-optagelser heraf til hver kursusdag
 
Kurset søges i første omgang ikke godkendt af DP
 
Det anbefales, at få egenterapi i metoden, se fx: https://istdp-danmark.dk/istdp-terapeuter-2/
 
Yderligere information og ansøgning om optagelse på 51 90 21 10 eller mail@thannel.dk
bubble