POST CORE-træningsforløb i samarbejde med Allan Abbass

I samarbejde med Allan Abbass udbyder ISTDP-instituttet for femte gang et 1 årigt post-core forløb med henblik på at kunne videreudvikle og fastholde dine kompetencer som terapeut.

Målgruppen er jer, som har gennemført en 3-årig core gruppe eller er tæt på afslutning og gerne vil sikre kontinuerlig læring i en gruppe.

Forløbet består af i alt 9 dage – i en lille eksklusiv gruppe på max 6 personer:

 • 2 x 2 dages moduler med henholdsvis Bjarne Thannel og Jeanne Isaksen
 • 1 hel supervisionsdag med Allan Abbass i København.
 • 3 dages immersion i København med Allan Abbass.
 • 1 dags supervision

OM Modulerne. Holdet vil på skift mødes og trænes af henholdsvis Bjarne og Jeanne. Fordelen ved dette, er at lære fra os hver - se vores arbejde og indbyrdes forskellige måder at kommunikere/ træne på.

Overordnet er temaet at videreudvikle dine kompetencer og ”hjælpe dig til at hvile i din egen stil”. ISTDP kræver detaljeret teknisk viden og færdigheder med risiko for at miste vores autentiske nærvær. Derfor vil vi forsøge i supervisionerne at skabe rum og mulighed for at arbejde med at integrere metoden med ens egen personlighed. ”Hvad forstår jeg – og hvordan kan jeg omsætte det på en autentisk måde i dialogen med min klient?”

Desuden vil det enkelte modul have et tema, som vi vil belyse gennem teori og video af eget videomateriale.

Øvelser vil indgå enten som separate øvelser eller som en del af supervisionen /som Deliberate Practice i forhold til udvikling af terapeutens egen psykologiske kapacitet eller færdigheder. Modulerne vil herud over have et specifikt emne, som vi fordyber os i – med videopræsentation.

OM immersion

Dr.med Allan Abbass har de seneste mange år afholdt en årlig 3 dages immersion (fordybelse), hvor han underviser teoretisk i ISTDP og jvf årets tema viser masser af videomateriale, som giver deltagerne en mulighed for at forstå specifikke psykiske lidelser /psykopatologi, og hvordan man udfra ISTDP kan styrke den terapeutiske alliance og derved skabe bedring.

Vi udbyder i 2023 to hold. Et i København. Og et i Århus.

Hold 1 i Århus – i Bjarnes klinik

 • modul 16-17. januar 2023 v /Bjarne Thannel. Tema: Overføring og modoverføring. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • modul 26-27.april 2023 v/ Jeanne Isaksen. Tema; Hvad er i front? ”Power of the moment” Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • August - 1 hel Supervisionsdag m supervisor Allan Abbass for postcoreholdene i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august – før eller efter immersion.
 • August - 3 dages Immersion m Abbass i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august
 • 1 dags supervision 9.november 2023. Opsamling og supervision af jeres eget videomateriale v/Bjarne Thannel. Tidsrum fra kl 9-17

Hold 2 i København  - i Jeannes klinik:

 • modul 16-17. januar 2023 v/ Jeanne Isaksen. Tema; Hvad er i front? ”Power of the moment”. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • modul 26-27.april 2023 v /Bjarne Thannel. Tema: Overføring og modoverføring. Dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-16.
 • August - 1 hel Supervisionsdag m supervisor Allan Abbass for postcoreholdene i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august – før eller efter immersion.
 • August - 3 dages Immersion m Abbass i København. Dato endnu ikke fastlagt – men forventes at være medio/ultimo august
 • 1 dags supervision 9.november 2023. Opsamling og supervision af jeres eget videomateriale v/Jeanne Isaksen. Tidsrum fra kl 9-17

Pris: 20.000 kr. inklusiv frokost.

For at lette administrationstid beder vi om at hele beløbet betales ved tilmelding. Dog kan vi imødekomme ved særlige behov at betalingen opdeles i 2 el 3 rater.

Bindende tilmelding efter først-til-mølle senest d.1.12-22. Skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk.

NB: I tilfælde af covid-lignende forhold skulle umuliggøre fysisk fremmøde, vil modulet blive afholdt online.

Hold/ deltagerliste mm fremsendes så snart holdene er på plads.

Vi glæder os til at se dig!

 

Bedste hilsner fra os trænere

Bjarne & Jeanne 

www.istdp-instituttet.dk

bubble