ISTDP-instituttet udbyder for fjerde år et 1-årigt post coreforløb for en gruppe på max 6 personer. Målgruppen er jer, som har gennemført en 3-årig core gruppe eller er tæt på afslutning og gerne vil sikre kontinuerlig læring.

Forløbet består af i alt 9 dage:

  • 2 x 2 dages moduler med henholdsvis Bjarne Thannel og Jeanne Isaksen, hvor vi begynder modulerne dag 1 kl 10-18 og dag 2 kl 9-17.
  • 2 supervisionsdage, en med Jeanne og den anden med Bjarne.
  • 3 dages CoreCamp sammen med vores fælles Core-gruppedeltagere og Jon Frederickson.

Årets overordnede fokus vil på begge moduler være ”At finde din egen stil”. ISTDP kræver teknisk viden og færdigheder, men i forsøget på at lave ISTDP, kan vi let miste vores autentiske nærvær. Derfor vil vi forsøge i supervisionerne at skabe rum og mulighed for at arbejde med at integrere metoden med ens egen personlighed. ”Hvad forstår jeg – og hvordan kan jeg omsætte det på en autentisk måde i dialogen med min klient?”

Øvelser vil indgå enten som separate øvelser eller som en del af supervisionen / som Deliberate Practice i forhold til udvikling af terapeutens egen psykologiske kapacitet og færdigheder. Modulerne vil herud over have et specifikt emne, som vi fordyber os i – med videopræsentation.

Datoer:

  • modul 22.+23. juni 2022 v/ Jeanne Isaksen. Det graduerede format ved repression
  • Supervisionsdag med Bjarne d.22. september
  • CoreCamp24.-26. oktober i Odense (logi for egen regning)
  • Supervisionsdag med Jeanne d.20. januar 2023
  • modul 8.+9. marts 2023 v/ Bjarne Thannel. Tema: At arbejde i nuet vs. tale om indhold

Pris: 19.800 kr. eksklusiv frokost. For at lette administrationstid beder vi om at hele beløbet betales ved tilmelding. Dog kan vi imødekomme ved særlige behov at betalingen opdeles i 2 el 3 rater.

  • Det letteste er at hver især medbringer egen frokost. Holdet kan sørge for på skift at tage kage/sødt med til bordet om dette ønskes. Vi sørger for vand, te & kaffe.

Bindende tilmelding efter først-til-mølle senest d.15.2-22. Skriv til Jeanne; psykolog@jeanneisaksen.dk.

NB: I tilfælde af covid-lignende forhold skulle umuliggøre fysisk fremmøde, vil modulet blive afholdt online.

Deltagerliste mm fremsendes så snart holdet er på plads.

Vi glæder os til at se dig!

Bedste hilsner fra os trænere /

Bjarne, Jeanne

www.istdp-instituttet.dk

bubble