VELKOMMEN

På disse sider kan du læse lidt om hvem og hvad jeg arbejder med, samt lidt om mine behandlingsmetoder.

For at slå tonen an, er her nogle citater:

"Når man vil grave en brønd, graver man ikke lidt her og der. Man finder et sted, man tror på, og så fortsætter man med at grave ned i dybden, indtil man når vandet"
Sufi ordsprog

“Jeg tror, at det sundeste, jeg har gjort, har været af face mine største tab, tilladt mig selv at føle hver en følelse og fået grædt igennem”
Remee

"Men jeg har lært, at når der er noget, man er bange for, så er der kun én vej: at gøre det"
Brian Holm

"Lidelse. Vi bliver nødt til at holde op med al den selvpåførte ... lidelse. Vi er ikke sat på jorden for at lide. Vi påfører os selv smerten. ... Gennem dogmer. Og andre forhindringer"
Jack DeJohnette

"Meget kunne nok blive helt anderledes - hvis vi tør"
Maude i Matador

"Spørgsmålet er, hvor meget angst vil vi udholde, når det drejer sig om vores egen udvikling?"
Jon Frederickson

"If you're going through hell, keep going"
Winston Churchill 

 

Blokterapi (2 - 4 timer pr. gang, udenfor sygesikringen) i Aarhus, Ryesgade 29, 3.

bubblemedia